NHS importeert wanhopig buitenlandse arbeid als borgtocht voor lokaal personeel

Met lokaal opgeleide verpleegkundigen die de Britse NHS steunen, is het systeem wanhopig op zoek naar buitenlands personeel om het hoofd boven water te houden.

Britse verpleegsters steunen Groot-Brittannië voor groenere weiden in het buitenland, aangezien de gesocialiseerde gezondheidsdienst van het land, de National Health Service (NHS), wanhopig buitenlandse arbeidskrachten importeert om het hoofd boven water te houden.

Hoge functionarissen van de Nursing and Midwifery Council uiten nu hun bezorgdheid dat de Britse gezondheidszorg nu mogelijk te afhankelijk is van buitenlands personeel, en dat een toekomstige wereldwijde schok die lijkt op de COVID-19-pandemie, de gesocialiseerde gezondheidszorg een chronisch tekort aan personeel zou kunnen geven.

Volgens een rapport dat woensdag door de organisatie is gepubliceerd, is iets minder dan de helft van de nieuwe verpleegkundigen die in het VK zijn geregistreerd, internationaal opgeleid, en tweederde van dat aantal komt uit India of de Filippijnen.

Daarentegen zag de NHS recordaantallen verpleegkundigen en verloskundigen de dienst op het punt van gebruik verlaten, waarbij velen te veel druk of een slechte werkplekcultuur als reden voor hun vertrek noemden.

“… de groei van het personeelsbestand is meer afhankelijk geworden van internationaal opgeleide professionals die zich bij ons register voegen”, zegt Andrea Sutcliffe, die fungeert als Chief Executive van de Nursing and Midwifery Council.

“Deze professionals leveren een welkome en essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van ons land. Maar we kunnen ze niet als vanzelfsprekend beschouwen’, vervolgde ze.

“Twee jaar geleden voelden we de impact van de pandemie op het wereldwijde reizen; het aantal internationale toetreders in ons register is fors gedaald”, vervolgt het verenigingshoofd. “Bij een toekomstige pandemie of andere wereldwijde verstoring zou de geschiedenis zich kunnen herhalen, maar met een nog grotere impact op de algehele groei van het register.”

Nu de dienst nu zo afhankelijk lijkt te worden van verpleegkundigen uit het buitenland, hebben sommigen de vrees geuit dat de noodzaak van de NHS om personeel uit het buitenland aan te trekken, een negatieve invloed kan hebben op patiënten.

“We vragen ons opnieuw af hoe duurzaam het is om de helft van alle nieuwe verpleegkundigen van over de hele wereld te werven”, De Telegraaf meldt Pat Cullen, CEO van het Royal College of Nursing.

“Het Britse gezondheids- en zorgpersoneel is trots divers, maar het moet ethisch gebeuren en tegelijk met meer investeringen in onderwijs en huishoudelijk personeel,” vervolgde ze. “In het belang van veilige patiëntenzorg moeten ministers in het VK resoluut optreden om de ervaren verpleegkundigen van vandaag te behouden en die van morgen te inspireren.”

Een andere hoge gezondheidsfunctionaris, Saffron Cordery van lidmaatschapsorganisatie NHS-aanbieders, uitte zijn bezorgdheid dat de stijging van het aantal medewerkers dat de openbare gezondheidszorg verlaat, de toch al problematische personeelstekorten in bepaalde gebieden zou kunnen verergeren.

“Tekorten aan personeel in de NHS, met meer dan 110.000 vacatures, vormen een enorm risico voor de patiëntveiligheid door de kwaliteit van de zorg te beïnvloeden die overbelast personeel kan bieden – ‘te veel druk’ is de op twee na meest voorkomende reden die door vertrekkers wordt genoemd,” zei Cordery , terwijl de uittocht van het personeel ook als “bezorgd” wordt beschreven.

“We hebben al 2000 verloskundigen tekort in Engeland, maar het aantal in de NHS blijft dalen terwijl de vraag naar kraamzorg toeneemt”, zei de Chief Executive van het Royal College of Midwives, Gill Walton, ondertussen over de bloeding van het personeel door het systeem, waarschuwde dat tekorten kunnen leiden tot negatieve uitkomsten voor degenen die zorg nodig hebben.

“Andere Britse landen staan ​​ook onder druk”, vervolgde ze. “Dit is niet duurzaam en heeft ongetwijfeld gevolgen voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg voor vrouwen, baby’s en hun families.”

Volg Peter Caddle op Twitter: @Peter_Caddle
Volg Breitbart London op Facebook: Breitbart Londen

Leave a Reply

Your email address will not be published.