Paus Franciscus dringt aan op actie om ‘koude demografische winter’ te bestrijden

Paus Franciscus dringt aan op actie om ‘koude demografische winter’ te bestrijden

ROME – Paus Franciscus hekelde donderdag de dalende geboortecijfers in de westerse wereld en noemde de demografische daling een nieuwe vorm van ‘generatieve armoede’.

Dalende geboortecijfers vertegenwoordigen “een echte sociale noodsituatie”, vertelde de paus aan deelnemers aan een conferentie over demografie. “Het is niet direct waarneembaar, zoals andere zaken die het nieuws bezetten, maar het is zeer urgent: er worden steeds minder kinderen geboren en dat betekent een verarming van ieders toekomst; Italië, Europa en het Westen verarmen hun toekomst.”

Veel jonge mensen ‘leggen de lat van hun verlangen lager’, zei Francis, en in plaats van kinderen te krijgen ‘stelden ze zich tevreden met middelmatige vervangingen, zoals zaken, een auto, reizen, angstvallig hun vrije tijd bewakend’.

“De schoonheid van een gezin met veel kinderen dreigt een utopie te worden, een droom die moeilijk te realiseren is”, zei hij.

De paus beschreef het afmelden van het ouderschap als “een nieuwe armoede die me verontrust”.

“Het is de generatieve armoede van degenen die het verlangen naar geluk in hun hart negeren, van degenen die zich neerleggen bij het afzwakken van hun grootste ambities, van degenen die tevreden zijn met weinig en stoppen met hopen op een grotere schaal,” zei hij.

Paus Franciscus wordt omringd door jongeren op het podium tijdens een conferentie over Italiaanse demografie in Rome op 14 mei 2021. (ANDREW MEDICHINI/POOL/AFP via Getty Images)

Dit is ‘een tragische armoede’, vervolgde hij, ‘omdat het mensen treft in hun grootste rijkdom: levens in de wereld brengen om voor hen te zorgen, het bestaan ​​dat ze hebben ontvangen met liefde doorgeven aan anderen.’

Leiders van naties moeten wakker worden voor het probleem van steeds minder kinderen, suggereerde de paus, en er iets aan doen.

“Het probleem van het dalende geboortecijfer niet zien is een kortzichtige houding; het betekent ophouden vooruit te kijken, verder vooruit’, zei hij. “Het betekent de andere kant op draaien, denkend dat de problemen altijd te complex zijn en dat er niets aan gedaan kan worden. Het betekent met andere woorden opgeven.”

Dingen kunnen veranderen “als we ons, zonder angst, voorbij de partijbelangen en ideologische barrières gaan, samen”, stelde hij voor. “Daarom hoop ik dat we op alle niveaus – institutioneel, media, cultureel, economisch en sociaal – concreet beleid zullen bevorderen, verbeteren en implementeren dat gericht is op het revitaliseren van geboorte en gezin.”

“De gegevens, de voorspellingen en de cijfers zijn inmiddels bij iedereen bekend: actie is nodig”, verklaarde de paus. “Het is het moment om echte antwoorden te geven aan gezinnen en jonge mensen: hoop kan en mag niet wachten met wachten.”

„Ik vraag God uw inspanningen te zegenen”, besloot hij. “Ik sta dicht bij je en duim voor je, zodat we samen de loop van deze koude demografische winter kunnen omkeren.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.